ถัง 1000 ลิตรใหม่

ถัง 1000 ลิตรใหม่ บริษัท เอพีที โกลบอล จำกัด ให้บริการด้านถังบรรจุภัณฑ์ ชนิด IBC (Intermediate Bulk Container) แบบครบวงจร พร้อมบริการหลังการขาย