ถัง 1000 ลิตร มือสอง

ถัง 1000 ลิตร มือสอง บริษัท เอพีที โกลบอล จำกัด ให้บริการด้านถังบรรจุภัณฑ์ ชนิด IBC (Intermediate Bulk Container) แบบครบวงจร พร้อมบริการหลังการขาย