จำหน่ายถัง 1000 ลิตร

จำหน่ายถัง 1000 ลิตร บริษัท เอพีที โกลบอล จำกัด ให้บริการด้านถังบรรจุภัณฑ์ ชนิด IBC (Intermediate Bulk Container) แบบครบวงจร พร้อมบริการหลังการขาย